HỆ THỐNG NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾNĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Tra cứu thông tin

Thông tin liên hệ

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 028 6272 6965 – 028 2244 3156
Facebook: www.facebook.com/tvts.ueh/